MENÜ

Zeneművészet – Egyházzene Mesterképzés

BBTE Zeneművészet szakirány – zenei felsőfokú képzés magyarul 2003 óta Kolozsváron

  • akkreditált alap- és mesterképzés (3 év BA, 2 év MA)
  • hangszer- és énekoktatás: zongora (ingyenes)
    • emelt szintű hegedű, orgona, zongora (fakultatív hangszertanári modul)
    • klasszikus canto, furulya, kamarazene (opcionális)
  • elméleti és gyakorlati tárgyak: zenetörténet, zeneszerzés, zenei informatika, zenei menedzsment, népzene…
  • MusiChorum kórus és az egyetemi zenekar fellépései
  • Erasmus-kapcsolatok, Pro Musica Szakkollégium, művészeti ösztöndíjak, tanulmányi utak
  • szakmai gyakorlat: Kolozsvári Magyar Opera, Román Tudományos Akadémia Folklórintézete, Kolozsvári Református Kollégium

A Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karán 2018 őszén újonnan induló Zene – Ökumenikus Egyházzene mesteri képzése egyrészt az általános, professzionális zenei kompetenciák tovább fejlesztését tűzte ki célul, a kötelező tantárgyak keretében. Másrészt pedig az egyházzenei kompetenciák fejlesztését segíti elő, az opcionális tantárgyak által. Ilyen formában, a zenepedagógia alapképzésen tanult fundamentális és szaktantárgyak bővítése és elmélyítése mellett egyházzenészeket is képez a szak, továbbfejlesztve a diákok hangszeres és vokális előadói tudását. Analitikus szempontból, az európai és hazai művészet történet keretében a szak bővíti a felvételt nyert egyetemisták egyházzenei történeti tudását, valamint az elméleti és gyakorlati készségét. A zenei ismeretek elmélyítése által biztosítva van egy performánsabb, művészibb előadása a hagyományos egyházzenei és modern zenei alkotásoknak.

A tervezett tanmenet célkitűzése így három nagy fejezetben bontakozik ki:

1. Elmélyíti a zenei alapképzésen megszerzett tudást;

2. Ökumenikus egyházzenei szakosodás lehetőségét segíti;

3. Gyakorlatilag fejleszti a diákok hangszeres egyházzenei repertoárját, a fakultatív orgona, zongora, furulyajáték és ének újabb 4 szemeszteri tanulásának lehetősége által.

Akkreditált Zenepedagógia – Egyházzene Mesteri képzésünk művészi szakmai gyakorlatot is tartalmaz, melyet diákjaink a kolozsvári kultúr intézményekben teljesítenek, szerződés által, úgy mint a: Magyar Operában, a Román Akadémia Folklór Intézetében, a romániai Magyar Zenei Egyesületben.

A 2. fokozatú pedagógiai szakmai gyakorlatot a diákjaink a kolozsvári Református Kollégiumban végzik. E mesteri szak diplomájának birtokosa akármilyen zenei intézményben elhelyezkedhet később (opera, filharmónia stb.). Lehet kórustag, karvezető, hangszeres előadó, továbbá művészeti – tudományos titkár, zenei referens, manager, dolgozhat zenei kiadó keretében mint kotta szerkesztő. Aktiválhat egyházak keretében mint referens vagy zenei tanácsadó, mint egyházi karvezető, orgonista, vagy kántor. A 2. Pedagógiai Modul elvégzése esetén e mesteri szak diplomájának tulajdonosa aktiválhat mint zenetanár, gimnáziumi, liceumi zenei szakintézményekben is.