MENÜ

Dr. Bodó Sára
– egyetemi docens

Elérhetőség: bodos@drhe.hu

Egyetemi beosztás: egyetemi docens

Szakmai önéletrajz:

teológus-lelkész, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 1987.
okl. mentálhigiénikus, DE Bölcsészettudományi Kar, 1996.
PhD (hittudomány, 2001).

Legfontosabb publikációk:

  1. Gyászidőben. A gyászolók lelkigondozásának lehetősége. (ISBN 978 963 558 219 8). Budapest, Kálvin Kiadó, 2013. 221.
  2. Lelkipásztori hivatás és spiritualitás. In: Fazakas Sándor – Ferencz Árpád (szerk.): „Krisztusért járva követségben…” Teológia – igehirdetés – egyházkormányzás. Tanulmánykötet a 60 éves Bölcskei Gusztáv születésnapjára. (ISSN: 2062-6045; ISBN 978-963-8429-72-8) Debrecen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2012. 303-320.
  3. A gyermeklélektan katechetikai kapcsolódásai. In: Magyar Református Nevelés (ISSN 1585–7565). XII. évf. 2. sz. Budapest, Református Pedagógiai Intézet, 2011. 2-9.
  4. A hit továbbadása közösségben. A családokkal való gyülekezeti együttműködés szükségessége, lehetőségei, korlátai. In: Lelkipásztor – Evangélikus lelkészi szakfolyóirat (ISSN 0133–2821). 85. évfolyam, 2010/10. Budapest, Luther Kiadó, 402-407.
  5. Támasz, bátorítás, megértés. Spirituális kérdések a gyászolók segítésében. In: Embertárs. Ökumenikus lelkigondozói és mentálhigiénés folyóirat (HU ISSN 1785–0436). Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, VIII. évf. 1. szám, 2010/1. 85-92.