MENÜ

Dr. Rád András
– egyetemi óraadó tanár

Elérhetőség: laszlo_rad@yahoo.com
Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: dr., óraadó tanár
Szakképzettség: Református teológus, Fordító-tolmács, Diplomáciai szakértő

Beszélt nyelvek és ezek tudásszintje:

Befejezett felsőoktatási tanulmányok:

Intézmény: Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Kar és szak: Bölcsészettudományi Kar, Fordító és Tolmács Szak
(*Angol, német és román nyelvű képzés)
Diploma éve és minősítése:2009, licenciátusi fokozat (BA)

Intézmény: Babeș-Bolyai Tudományegyetem
Kar és szak: Európai Tanulmányok Kar, Transzatlanti Kapcsolatok Szak (*Angol nyelvű képzés)
Diploma éve és minősítése:2011, mesteri fokozat (MA)

Intézmény: Protestáns Teológiai Intézet
Kar és szak: Református Lelkészképző Kar, Alapképzés (BA)
Diploma éve és minősítése:2015, licenciátusi fokozat (BA)

Intézmény: Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam–Groningen, Hollandia
Kar és szak: Protestáns Teológia Kar, Kutatói Nemzetközi Magiszteri Program
(*Angol nyelvű képzés)
Diploma éve és minősítése:2015, mesteri fokozat (MA)

Intézmény: Protestáns Teológiai Intézet
Kar és szak: Református Lelkészképző Kar, Mesterképzés (MA)
Diploma éve és minősítése:2017, mesteri fokozat (MA)

Intézmény: Babes-Bolyai Tudományegyetem
Kar és szak: Református Tanárképző Kar, Alkalmazott Teológia Szak, Ecumene doktori iskola, doktori képzés (PhD)
Diploma éve és minősítése: 2018, doktori fokozat (PhD).

Jelenlegi tanulmányok:

Intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar és szak: Bölcsésztudományi Kar, Mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzés, mesterképzés (MA)
Képzés kezdete: 2017

Az eddigi tanulmányok bővebb ismertetése:

Elvégzett szemeszterek illetve szerzett oklevelek átlageredményei:
1. BBTE, Alkalmazott Idegen Nyelvek Kar, Angol – Német Fordítás-Tolmácsolás Szak, BA képzés, licenciátusi oklevél 10-es átlaggal, érdemjegy: jeles
2. BBTE, Európai Tanulmányok Kar, Transzatlanti Kapcsolatok Szak, MA, mesteri oklevél 10-es átlaggal, érdemjegy: jeles
3. BBTE, Református Tanárképző Kar, Alkalmazott Teológia Szak, PhD, doktori képzés, 10-es áltag, érdemjegy: jeles
4. Protestáns Teológiai Intézet, Református Lelkészképző Kar, BA, 9,18-as átlag, érdemjegy: jeles
5. Protestantse Theologische Universiteit, Protestáns Teológia Kar, MA, 80,08 %-os átlag, érdemjegy: jeles
6. Protestáns Teológiai Intézet, Református Lelkészképző Kar, MA, mesteri oklevél 10-es átlaggal, érdemjegy:
jeles
7. Erdélyi Református Egyházkerület, Második Lelkészképesítő Vizsga, 9,95-ös átlag, érdemjegy: jeles.

Az eddigi tudományos tevékenységek (kutatási témák)

1. „Socio-cultural cross-influences between Latin-American and North-American societies in the North-American environment” (2009) – alapkézést záró szakvizsga témája
2. „Popular culture and consumerism in the era of globalisation – Freedom of choice or consumerism?” (2011) – mesterképzést záró abszolutórium témája
3. Kutatási témám a doktori fokozat megszerzéséhez: „A vallásos közeg hatása az erdélyi protestáns teológushallgatók pályaválasztási motivációjára”
4. „An empirical analysis of the factors of motivation that influence vocational choice in the case of current students of the PThU Groningen” – (2015) – mesterképzést záró abszolutórium témája
5. „Gyülekezeti kultúra és személyi narratívák elemzése a lelkészi hivatást vállalók körében.” – (2016) – mesterképzést záró abszolutórium témája

A felsőfokú tanulmányok ideje alatt elért eredmények:

a.) A Babeș-Bolyai Tudományegyetemen érdemösztöndíjban részesültem tanulmányi előmenetelem miatt
b.) A Babeș-Bolyai Tudományegyetemen SOCRATES ösztöndíjban részesültem és ennek keretében a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetemen tanulhattam
c.) A Protestáns Teológiai Intézet hallgatójaként részt vettem a XIII. országos egyetemi-főiskolai Kossuth-szónokversenyen, ahol II. helyezést értem el. Ugyanott megkaptam a Rákóczi Szövetség különdíját, amely a Kossuth-szónokverseny legeredményesebb határon túli szónokát illeti
d.) A Doktoranduszok Országos Szövetsége által szervezett Tavaszi Szél Konferencián elnyertem a szekcióm legjobb előadója díjat.
e.) A Reformáció Emlékbizottság támogatásának elnyerésével előadóként részt vehettem A Nemzetközi Református Teológiai Intézet 2017-es XII. Nemzetközi Konferenciáján, Hong-Kongban
f.) A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj támogatásával sikerült egy százötven órás önismereti képzésen részt vennem és ötven szakirodalmi művet beszereznem további kutatómunkám folytatásához
g.) A Diakónia Keresztyén Alapítvány kapcsolati és pályázati referenseként sikerült két nagyszabású projekt lebonyolításával létrehozni egy nappali foglalkoztatót és egy védett műhelyt a térségünk fogyatékkal élői számára

Külföldi tanulmányutak:

2008-ban 6 hónap SOCRATES ösztöndíjjal Budapesten az ELTE-n
2010-ben 2 hét Kielben a Civitas Alapítvány keretében
2011-ben 2 hét Bad Kissingenben az Akademie Mitteleuropa szervezésében
2013-ban 6 hónap szakmai gyakorlat az ERASMUS program keretében Budapesten a Délkelet-Európa Kutatóközpontban
2013-ban 1 hónap egyéni kutatói munka az Oxfordi-e Egyetemen a Collegium Talentum tagjaként
2014-2015-ben 16 hónap önálló kutatói munka a Nemzeti Kiválóság Program doktori ösztöndíjasaként
2014-2015-ben Hollandiában évfolyamelsőként kutatói magiszteri oklevelet szereztem protestáns teológiából
2016-ban 2 hónap szakmai gyakorlat az ERASMUS program keretében Budapesten a Protestáns Teológiai Intézet hallgatójaként

Publikációs jegyzék:

Konferencia-részvételek

1. Európa nyelvi és kulturális sokszínűsége elnevezésű 4. Délkelet-Európa tudományos tanácskozás, 2011. december 8., Budapest
2. „Művelődés-Identitás-Egészség” című nemzetközi tudományos konferencia, 2012. szeptember 13-14., Selye János Egyetem, Komárom
3. A Doktoranduszok Országos Szövetsége által szervezett Fiatal Kutatók és Doktoranduszok III. Nemzetközi Tudományos Teológuskonferenciája, 2012. november 2-4., Budapest
4. A Romániai Doktoranduszok Országos Szövetsége által szervezett XIII. RODOSZ Konferencia, 2012. november 10., Kolozsvár
5. Diaszpórák és identitás elnevezésű 8. Délkelet-Európa tudományos tanácskozáson, 2012. december 19., Budapest
6. Az identitás és etika fogalma Szt. Ágostonnál elnevezésű 9. Délkelet-Európa tudományos tanácskozás, 2013. február 20., Budapest
7. Collegium Talentum Poszterkonferenciája , 2013. október, Budapest
8. VIII. Segítők Konferenciája – Rítusok és mítoszok a segítő szakmákban, 2014. március, Marosvásárhely
9. Tavaszi Szél Konferencia, DOSZ szervezésében, 2014. március, Debrecen
10. II. Teológus Doktoranduszok Találkozója, 2014. május 30., Kolozsvár
11. A Doktoranduszok Országos Szövetsége által szervezett Örök értékek, mai kérdések című nemzetközi gyarkolati teológiai szimpóziumon, 2014. június.16., Komárom
12. Méloszról vissza Szokrátészhez, Nemzetközi és kultúraközi kommunikáció. XXVI. Délkelet-Európa tudományos tanácskozás, 2014. november 20., Budapest
13. Márton Áron Szakkollégium által szervezett PhD-konferencia, 2016. március 4., Debrecen
14. Tavaszi Szél Konferencia, DOSZ szervezésében, 2016. április 15-17., Budapest
15. A Nemzetközi Református Teológiai Intézet 2017-es XII. Nemzetközi Konferenciája. Nyilvános teológia a plurális világszemlélet kontextusában (12 th Biannual International IRTI Conference – 2017. Public Theology in Plural Contexts.), 2017. június 15-18., Hong-Kong