MENÜ

Dr. theol., Dr. h.c. Fazakas Sándor
– egyetemi professzor, társult oktató

Elérhetőség: fazakass@drhe.hu

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás:Dr. theol., Dr. h.c. – egyetemi professzor, társult oktató

Fazakas Sándor 1965-ben született Marosvásárhelyen. Szülővárosában érettségizett 1984-ben. Teológiai tanulmányait Kolozsvárott kezdte el 1985-ben, az Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet református karán, a kolozsvári teológia Nagyszebenbe kihelyezett, német nyelvű Szász-evangélikus Fakultásán folytatta, majd a Debreceni Református Teológiai Akadémián zárta le. Az első lelkészképesítő vizsgát 1991-ben, a második lelkészképesítő vizsgát 1992-ben tette le kitűnő eredménnyel. Ezt követően két szemeszteren át ösztöndíjasként a Münsteri Egyetem Teológiai Fakultásán (Ev. Theologische Fakultät der Westfälische-Wilhelms Universität/Németország – WWU Münster) rendszeres teológiát, szociáletikát (H.H. Eßer, W. Neuser, E. Lessing, K-W. Dahm, vezetése mellett) és gyakorlati teológiát (gyülekezetépítési gyakorlat M. Herbst mellett) hallgat.

1992-től lelkész Milotán, 1995-től Hosszúpályiban. 1995-től a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola óraadó tanára, 1996 óta pedig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Szociáletikai Tanszékén tanít tanársegédi, majd adjunktusi és docensi minőségben. Számos előadást tartott itthon és külföldön, egyházi és nemzetközi-teológiai konferenciákon. Több nemzetközi tudományos konferencia szervezője.

Tagja hazai és nemzetközi közegyházi, illetve szakmai-tudományos bizottságoknak. Részt vett több nemzetközi tudományos szakbíráló bizottságban /Manfred Lautenschlaeger Award for Theological Promise – Forschungszentrum für Internationale und Interdisziplinäre Theologie der Universität Heidelberger (FIIT) 20013-2014-2015; Ernst-Wolf-Preis − Nachwuchsförderpreis der Gesellschaft für Evangelische Theologie, 2014-15;

Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding, Bucharest (UEFISCDI), 2012/

A köztársaság elnöke 2004. szeptember 1. napjával egyetemi tanárrá nevezte ki.

A Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Református Tanárképző Kar) vendégtanára

Jelenleg a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet vezetője (2002−)

Külföldi tudományos kutatói munka:

Kitüntetések, tudományos díjak:

Publikációk:

  1. a) Legfontosabb publikációk: