MENÜ

Gergely Zoltán

Gergely Zoltán 2005 és 2010 között végezte el zenepedagógusi tanulmányait a BBTE Református Tanárképző Kar Zenepedagógia tanszékén. Ezt követően 2008-ban felvételt nyert a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének doktori iskolájába. Doktori disszertációját 2014-ben védte meg. Több hazai és nemzetközi népdalvesrseny díjazottja, illetve számos tudományos publikáció szerzője, melyeknek központi témája az erdélyi magyar népzene. Jelen pillanatban a Román Tudományos Akadémia Folklór Intézet kutatója, illetve a Kolozsvári Református Kollégium zenetanára.