MENÜ

Dr. theol., Dr. h.c. Hézser Gábor
– egyetemi professzor

Elérhetőség: …

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: Dr. theol., Dr. h.c. – egyetemi professzor

Oktatott tárgyak:

Tanulmányok:


Terápiás képzések:

Oktatói tevékenység

Németországban

Magyar nyelvterületen

Szakmai publikációs jegyzék:

a) Fontosabb szakkönyvek, szakcikkek német nyelven:

b) Magyar nyelven:

Szakkönyvek

Szépirodalom:

c) Fontosabb szakcikkek magyar nyelven:

Ismereterjesztő tudományos cikkek:

Kutatási területek, témák:

 1.  Az empatikus habitus és funkció szerepe a terápiás lelkigondozásban. Publikáció: Der Beistand als eine Grundfunktion der Seelsorgepraxis, Bielefeld, 1983; A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve, Kálvin Kiadó, Budapest, 19861
 2. A család lelkigondozása elméleti és gyakorlati specifikumainak kidolgozása a tradicionális egyéni lelkigondozással szemben. Publikáció: Wo einer leidet, sind alle betroffen, Anregungen zur Familienseelsorge in: Spielarten der Seelsorge, Bielefeld, 1991
 3. A rendszerszemlélet relevanciája az intézményi speciális lelkigondozás számára. Publikáció: Seelsorge mit Angehörigen und Mitbetroffenen, in: Handbuch der Krankenhausseelsorge, Göttingen, 19961; Glaube, Verwirrung, Orientierung, Ein polygonales System, in: Dokumentation des 2. Symposions Altenseelsorge, Bielefeld, 1996
 4. A családrekonstrukciós metódus relevanciája a lelkigondozók képzésében. Publikáció: Familienrekonstruktion – Eine Methode der systemischen Seelsorge und Seelsorgeausbildung, in: Zukunftsperspektiven für Seelsorge und Beratung, Neukirchen-Vluyn, 2000
 5. Interkulturális lelkigondozás. Publikáció: Über welchen Gott reden wir jetzt? in: Handbuch interkultureller Seelsorge, Neukirchen-Vluyn, 2002; „Interkulturelle Szenen der Suche nach Menschenwürde“, in: K. Federschmidt & al. (Hg), Handbuch der interkulturellen Seelsorge, Neukirchen-Vluyn, 2002
 6. A lelkigondozó és hozzátartozóinak pszichikai megterhelése és pszichohygiéniája extrém munkaviszonyok között és a prevenció, valamint az utólagos feldolgozás feltételei és gyakorlati lehetőségei. Publikáció: „Der Militärpfarrer im Auslandseinsatz aus systemischer Sicht“, in: P. Michaelis (Hg), Für Ruhe in der Seele sorgen, Leipzig, 2003
 7. Az istentisztelet pasztorálpszichológiája. Publikáció: Az istentisztelet útkeresése, Kálvin Kiadó, Budapest, 20041
 8. A spiritualitás pasztorálpszichológiai értelmezése. Publikáció: A spiritualitásról – gondolatok nem csak protestáns segítőknek, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Reformata Transylvanica, 2008/1–2
 9. A mobbing jelensége egyházi, diakóniai munkaterületen. Publikáció: A mobbing, az intézményi kultúra rákfenéje, in: Embertárs, 2010/2
 10. A rendszerszemléletű családterápia és a család lelkigondozásának elméleti és gyakorlati kapcsolata. Publikációk Dr. Balogh Klárával és Dr. Krasznay Mónikával folyamatban.
 11. A diakónia és a lelkigondozás kapcsolatának elmélete és gyakorlata. Kutatás a Fachhochschule der Diakonie, Bethel programja keretében.