MENÜ

Dr. Kovács Szabolcs
– egyetemi adjunktus

Elérhetőség: szabolcs.kovacs@ubbcluj.ro
Tudományos fokozat: Dr., adjunktus
Oktatott tárgyak: valláslélektan, pasztorálpszichológia szakmai gyakorlat, pszichopedagógia

Tanulmányok:

Szakmaszpecifikus továbbképzések

Munkahelyek

Szakmai konferenciák, előadások, képzések

Tanulmányi és kutatói ösztöndíjak

Publikációk

Kiadott könyvek:

 1. 1. Iskolai lelkigondozás a középiskolában. (PhD disszertáció) Presa Universitara Clujeana, 2020. ISBN: 978-606-37-0820-6 http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2656.pdf
 2.  A lelkiismeret pasztorálpszichológiai szempontjai.(Monográfia) Presa Universitara Clujeana / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2014. ISBN: 9789735957780

 

Egyéb szakmai publikációk:

 1. Lelkigondozás és/vagy pszichoterápia? In: Egymást segítve hogyan segíthetünk? Erőforrás – Együttműködés – Eredmény. Scientia Kiadó, Kolozsvár 1 pp. 25-32. Paper: ISBN: 978-973-1970-34-9 pp.65-82 (2018)
 2. A serdülők megtérési folyamatának intra- és interperszonális szempontjai és az értelemadás dilemmája. In: STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA 59 : 1-2 pp. 119-159. , 41 p. (2014/1-2)
 3. Gyermekvédelem az Ószövetségben. In: STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA 57 : 2 pp. 99-118. , 20 p. (2012/2)
 4. A lelkiismeret princípiuma – a keresztyén etikai nevelés norma proxima-ja. In: STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA 57 : 1 pp. 95-106. , 12 p. (2012/1)
 5. Az öszövetségi transzgenerációs konfliktus társadalmi-etika és identitást meghatározó vonatkozása. In: STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA 56 : 1 pp. 16-38. , 23 p. (2011/1)
 6. A megtérés lélektani folyamatának pasztorálpszichológiai horizontja. In: STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA 60 : 1 pp. 5-35. , 31 p. (2015/1)
 7. A serdülők valóság konstrukciója, az önészlelés problémája és a lelkigondozó életértelmezés. In: STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI THEOLOGIA REFORMATA TRANSYLVANICA 61 : 2 pp. 128-142. , 15 p. (2016/2)
 8. Iskolai lelkigondozás a középiskolában. In: Református Szemle, Kolozsvár. 699-711p. (108/2015)
 9. A lelkiismeret princípiuma. In: MAGISZTER: ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZAKMAI FOLYÓIRATA 10:3 pp. 5-15. , 11 p. (2011)
 10.  A lelkiismeret szerepe a segítő-segített megbocsátási folyamatában. In: Kovács, Réka Rozália; Tatai, Csilla (szerk.) Hálók a segítésben. Presa Universitara Clujeana / Kolozsvári Egyetemi Kiadó, (2014) pp. 157-162. , 5 p
 11. Die Heimat und das Fremde: Leben als Fremde unter Fremden in einer fremden Heimat. In: TEXTRAUM- BIBLIODRAMA INFORMATION 22 : 45 pp. 47-49. , 3 p. (2017)
 12. Kovács, R. R. –Kovács, Szabolcs. (2010). The sense of social courage in Romania, especially in the Transilvanian ethnical minority. In: Kamyanets – Podilskiy (ed.) Values becoming in psychological dimension of social personality existence. Social courage as value. Materials of the international scientific-practical conference. Lviv, 8 pagini
 13. Kovács Réka Rozália–Kovács Szabolcs–Lepedus István: Párkapcsolat, szerelem, család. Képzési segédanyag 9nkéntes trénerek képzéséhez (belső használatra), Nagyító Alapítvány, Szeged, 2009. 35 p.
 14. Családi első interjú problémás iskolai esetekben. In: PARTIUMI EGYETEMI SZEMLE 6 : 1 pp. 31-60. , 30 p. Partium Kiadó, Nagyvárad (2007)
 15. Valóban egy közösség létezett Qumranban?. In: PARTIUMI EGYETEMI SZEMLE 2 pp. 45-56. , 12 p. Partim Kiadó, Nagyvárad (2002)
 16. Kovács Réka Rozália-Kovács Szabolcs (szerk.) Ki, mi segít a segítőnek? Gyökereink – Útjaink – Távlataink. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár ( Megjelenés alatt)
 17. Kovács Szabolcs-Kiss Annamária: Honnan jön az én segítségem? – A segítő útkeresése a bibliodrámával. In: Kovács Réka Rozália-Kovács Szabolcs (szerk.) Ki, mi segít a segítőnek? Gyökereink – Útjaink – Távlataink. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár (Megjelenés alatt)

 

Tagságok

Tudományos és szakmai műhelyek:

 

Civil és kulturális szervezetek: