MENÜ

Dr. Kun Mária
– főiskolai docens

Elérhetőség: kunmar58@gmail.com

Tudományos fokozat, beosztás: főiskolai docens

Oktatott tárgyak:  – keresztyén neveléstörténet, nevelés elmélet, bevezetés a keresztyén pszichopedagógiába, keresztyén pszichopedagógia (pszichológia és hit), keresztyén pszichopedagógia (pedagógia és hit), pasztoráció-diakónia, kommunikáció és media a vallásos nevelésben, közösségfejlesztési stratégiák

Tanulmányok:

Oktatói tevékenység:

Cikkek

A református hitoktatás Árpád Fejedelem Ált. Isk. Évkönyve, Üllő 1998 máj 29
Mt12 Igehirdetés vázlat, Református Egyház  1999
Nagy szellemek találkoznak In: Tóvá lesz a délibáb, Liber amicorum Nagy Péter 50. születésnapjára 41-47.l. OPEN ART, Budapest 1999 (cikk tanulmánykötetben) ISBN 963 7893 17 2
Jézus, aki az embert meglátja Jn9, 1-12, Református Egyház 2000 június LII. évfolyam 6. szám
Bemutatkozik az Üllői gyülekezet, Lámpás A Gyömrői Református Egyházközség időszaki kiadvány. 2000 ősz-tél
„Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk?” Lk7, 20, Oltalom Református Egyházközség Üllő 2000 1.szám Református Egyházközség In: szerk.:dr.Dobos György: Üllőről 2000-ben 119-128.lap Tótfalusi Tannyomda 2000 ISBN: 963 00 4363 7
Lk8, 43-48 Ref Tiszántúl Debrecen 19. Zsoltár Isten dicsőségét hirdetni In: Református Egyház Budapest 2001 december LIII. Évfolyam 12. szám 273-274 ISSN 0324-475X
A vallásos nevelés kérdése, helye a családban, egyházban és az iskolában a Szentírás fényében In: Studia 1 176-189.l.. Kolozsvár 2001. ISSN 1582-5418
Tanítványból barát, Montaubantól Budapestig. (Révész Imre Ravasz Lászlóhoz intézett beszédes levelei) In: Doctrina et Pietas Tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére 72- 85, Debrecen-Sárospatak 2002 ISBN 963 8429 35 6
24. zsoltár Az Úré az ünnep Ref. Egyház Budapest LIV. évf. 12. szám 268-269. l ISSN 0324-475X
Mt2,1-12 Ünnep után se távolodjunk Jézustól Ref. Egyház Budapest LIV. évf. 12. szám 268-269. l ISSN 0324-475X
Érted-é amit olvasol? In Studia 4 Kolozsvár 2002 XLVII évf 151-161 ISSN 1582-5418
Bir9,22-49 A nagyravágyás nagyravágyást szül In: Református Egyház Budapest 2003 LV évfolyam 7-8. szám július-augusztus ISSN 0324-475X
Ravasz László és a nevelés A nevelés kérdéséről alkotott véleménye és néhány gondolat a vasárnapi iskolai vázlatairól In Studia 2003.XV.VIII. 171-185. l. ISSN 1582-5418
Ötven év az idők távlatában 2003 Bp In:Tanulmánykötet Marjovszky Tibor 50 születésnapjára 147-150 Budapest 2003 ISBN 9632143108
Zsid5,10-11 húsvét első napja délelőtt 53-60 In: Ünnepi igehirdetések a debreceni Református Kollégium legátusai számára 2006/2007. tanév Debrecen 2006
A csodák világa ? In Studia 1-2/2006 Kolozsvár 2006. 188-214.l. ISSN 1582-5418
Ravasz László és a nevelés A nevelés kérdéséről alkotott véleménye és néhány gondolat a vasárnapi iskolai vázlatairól Studia 5-6 Cluj –Napoca2006 ISSN 1582-5418
Az iskolában folyó hittanórákról: In: Az Árpád fejedelem Általános Iskola történetéből 2000- 2006. Üllő 48-49.lap Budapest 2006 SZEL KER nyomda ISBN978-963-06-2230-1
Mk 2,23-28 Az emberélet feladata és célja, hogy jót tegyen In Igazság és élet 2007.2 . szám 26-30; Debrecen 2007 ISSN 1788-8174
Érted-é amit tanítasz? In: Studia 1-2/2007 Kolozsvár 2006. ISSN 1582-5418 (131-142)
A zene lélekformáló ereje In: A zene szárnyán. Árpád Fejedelem Általános Iskola Üllő 2009. 106-109, ISBN 978 963 06 7212 2
Kálvini örökségünk. STUDIA 1/2009 Cluj –Napoca2009 ISSN 1582-5418 (131-140.l.)
Nagy szellemek találkoznak: A tékozló fiú példázata (Lk.15,11-30) STUDIA 2/2009 Cluj – Napoca2006 ISSN 1582-5418 (193-199)
Gondolatok az Ige olvasása és tanítása tükrében: In Magyar Református Nevelés XII. évf. 2. szám. Budapest: 2011 ISSN 1585-7565 76-85
Ravasz László és  a nevelés In: szerk. Pap Ferenc Dicsőség tükre Budapest L’Harmattan Kiadó 2014 IsBn 978-963-236-874-0 ISSN 2062-9850

Hit és tudás a katekézis szemszögéből In Hit és tudás Studia Caroliensia Budapest L’Harmattan Kiadó 2015 ISSN 1419-1334
Álmodozás és valóság, Gondolatok az olvasási szokásainkról Stephenie Meyer könyve nyomán In: STUDIA Cluj – Napoca2015/2 ISSN 1582-5418 (75-89)

Könyv

Kiadott egyetemi jegyzetek

Szerkesztői munkák

Szakmai továbbképzőkön való részvétel