MENÜ

Magvetés a Z generációnak
2018. február 21-23.

Magvetés a Z generációnak
2018. február 21-23.

Lelkész továbbképző konferencia

A fiatalok új generációja, azok, akik 1995-2012 közt születtek, igazi kihívást jelentenek az igehirdetés és a vallásos nevelés számára. A Z generáció tagjai beleszülettek egy médiával telített és kényelmes hozzáférést biztosító korba, amelyben számukra elképzelhetetlen élni mobiltelefonok, számítógépek és más digitális és kommunikációs eszközök használata nélkül.

A Z nemzedék tagjainak, mivel már egy új világban nőttek fel, teljesen megváltoztak a tanulási szokásai. Ez problémákat vet fel az iskolai és gyülekezeti vallásoktatásban is, elsősorban a kommunikáció és az oktatási módszerek, eszközök területén. A lelkipásztoroknak egyre nehezebb a hittartalmak közvetítése az új generációnak, akik hozzá vannak szokva a gyors információáramláshoz és annak befogadásához, képesek egyszerre több mindennel párhuzamosan is foglalkozni (multitasking) ésegyre kevesebb időt töltenek olvasással (viszont egyre többet játszanak például számítógépes játékokkal).

Az új nemzedék jellemzőinek és igényeinek figyelembe vétele és tiszteletben tartása újfajta nevelői attitűdöt feltételez. A vallásos nevelés a Z generáció esetében akkor lesz sikeres, ha a lelkész(vallástanár)be tud lépni az ő világukba, ha megérti és megtanulja azt a nyelvet beszélni, amelyet a legjobban értenek, az ő csatornáikat használja, legyen szó akár a hittartalmak, értékek átadásáról, akár a felelősségtudatuk fejlesztéséről  A „netgeneráció” nem hajlandó megtanulni, amit elé tesznek csak azért, mert a lelkész, vallástanár arra kéri őket. Meg akarják érteni, boncolgatni akarják, szétszedni és valóban átélni a dolgot, amiről hallanak, tanulnak. Ilyen körülmények között az Írás üzenetének a megfogalmazásánál kulcsfontosságú, hogy a történet és az ifjak valós élettapasztalatai között életbe-, húsbavágó kapcsolópontokat találjunk. Akár vallásórán, akár a szószéken szólítjuk meg őket, nem ússzuk meg a választ a “mi közöm hozzá?” kérdésre. A továbbképző abban kínál elméleti alapvetést és gyakorlati kísérletet, hogy az igehirdetés és katekézis üzenetét, céljait úgy fogalmazzuk meg, hogy hallgatóink megszólítva, érintve érezzék magukat. Ehhez a mindennapi helyzeteikre kell reflektálnunk, és megtalálnunk az összefüggést az írás és az élethelyzeteik között.

A február 21-23. közt szervezett lelkésztovábbképző konferencia rávilágított a Z generáció számára leghatékonyabbnak bizonyuló oktatási módszerek és eszközök alkalmazására, rálátást adott a hittartalmak közvetítésének alapelveire a Z generációra vonatkozóan, ugyanakkor betekintést nyújtott azokba a lelkigondozói helyzetekbe, melyek elkerülhetetlenek egy olyan generáció esetében, mely élete nagy részét online térben éli.


Előadások:

Szerda:

Csütörtök:

Péntek:

Helyszín:

Kolozsvár, Református tanárképző Kar, Horea út 7 szám, 313-as  terem