MENÜ
HUEN

KÖZÉPSZINTŰ ÁLLAMI ÉS FELEKEZETI ISKOLÁK, TANÍTÓKÉPZŐK ÉS ÁRVAHÁZAK 1869-1949
2019. március 20-21.

KÖZÉPSZINTŰ ÁLLAMI ÉS FELEKEZETI ISKOLÁK, TANÍTÓKÉPZŐK ÉS ÁRVAHÁZAK 1869-1949
2019. március 20-21.

„A magyarság megtartó ereje”

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Kara, a Kodolányi János Egyetem, a MTA VETB Neveléstudományi – Magyarságkutató Munkabizottsága és a Százak Tanácsa szervezésében 2019. március 20-21-én tartotta „A magyarság megtartó ereje” témában a III. Kárpát-medencei nemzetközi tudományos konferenciáját.

A Selye János Egyetem Református Teológiai Karán – 2019. március 20-án Révkomáromban – a plenáris ülésen és az öt szekcióban 49 előadás hangzott el. A tanácskozás szűkebb körben 20-án este és 21-én délelőtt Farádon az Áldos Panzióban folytatódott a Százak Tanácsa elnökének vezetésével, ahol az aláírók az alábbi ajánlásban egyetértettek.

A konferencia a Kárpát-medencei iskolák jövőbeli feladataival foglalkozott, felhasználva a múltbeli történések tapasztalatait is. Fókuszban az a kérdés állt, hogy az iskolának milyen feladatai vannak az egyén és a társadalom jövőjének megalapozásában.
Közös feladatunk, hogy mindenki értse és magáénak vallja: az iskola meghatározó értékteremtő, értékmegőrző és értékközvetítő intézmény. Az iskola munkája nyomán alakul ki az egyén és a társadalom szempontjából a legfontosabb érték a konstruktív életvezetés, amely meghatározza az egyén és a társadalom jövőjét is. Ez az érték – a konstruktív életvezetés – azt jelenti, hogy az egyén képes fejlesztő módon beilleszkedni a szociális térbe; követi a társadalom szocio-morális normáit, elvárásait, amivel hozzájárul a társadalom és a gazdaság keresztény és nemzeti szellemű, harmonikus működéséhez. Ezáltal a szociálisan életképes – munkavállaló, értékóvó, segítőkész, toleráns, fegyelmezett – állampolgár nem csupán önmagáról képes gondoskodni, hanem értékteremtő, fejlesztő tagja az egyre megújuló társadalomnak és a gazdaságnak.

Amennyiben az iskola tudatában van ennek a feladatának, vagyis a konstruktív életvezetés megalapozásának, célirányosan és hatékonyan képes fejlesztő hatásrendszerét érvényesíteni. Ezen összefüggések mentén az iskola eredményes fejlesztő tényezője kell, hogy legyen a modern Kárpát-medencei társadalomnak és gazdaságnak. A döntéshozók felelőssége, hogy az iskolát alkalmassá tegyék morális, személyi, tárgyi vonatkozásban is ennek a magasrendű feladatnak az ellátására.

Az álláspont képviselői:


III. Kárpát-medencei nemzetközi tudományos konferencia.

A rendezvény időpontja: 2019. március 20.

A rendezvény helyszíne:

Selye János Egyetem Református Teológiai Kara,
Révkomárom, Vársor utca, Tiszti Pavilon épülete

A konferencia programja