MENÜ

Dr. Péter Éva
– egyetemi docens

Elérhetőség: evapeter65@gmail.com

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: dr., egyetemi docens

Oktatott tárgyak:  zeneelmélet-szolfézs-zenediktálás, ének-zene módszertan, egyházi ének, kántorizálás

Tanulmányok:

Továbbképzők:

Oktatói tevékenység:

Díjak:

Publikációk:

Kiadott könyvek, kötetek:

Kötetekben publikált fejezetek, tanulmányok, cikkek:

Szakfolyóiratokban, szaklapokban, megjelent tanulmányok, cikkek:

Szakfolyóiratokban megjelent recenzió: