MENÜ

Dr. Péter István
– intézetigazgató
– egyetemi adjunktus

Elérhetőség: peteristvan@yahoo.com

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: phd, adjunktus, intézeti igazgató

Oktatott tantárgyak: Erdélyi regionális kultúrák, Egyházszociológia, Diaszpóramisszió, Kutatásmódszertan, Csoportpszichológia, csopordinamika és csoportvezetés, Az oktatás és nevelés egyházi és társadalmi tere (Oktatás, nevelés és iskolaszociológia), Protestáns egyháztörténet 16. század, Protestáns egyháztörténet, 17. század, Bevezetés a keresztyén pszichopedagógiába, Keresztyén pszichopedagógia (pszichológia és hit)

Tanulmányok:

Tanári tevékenység:

Díjak:

Publikációk