MENÜ

Dr. Sófalvi Emese
– egyetemi adjunktus

Elérhetőség: sofalvi.emese@yahoo.com
https://ubbcluj.academia.edu/EmeseSófalvi

Oktatott elméleti tárgyak: kutatásmódszertan, alkalmazott muzikológia, Erdély zenei kultúrája, népzenetudomány, népzenei elemek klasszikus kompozíciókban, hegedűoktatás módszertana

Oktatott gyakorlati tárgyak: hegedű, kamarazene, hallásfejlesztés

Tanulmányok:

Oktatói tevékenység:

Önálló kötet:

Szerkesztés

Publikációk:

Zenei intézmény- és pedagógiatörténet

Erdély zenei kultúrája

Népzene és műzene kapcsolata

Recenziók, on-line megjelenések: