MENÜ

THEOLOGIA PRO SCIENTIA ET SOCIETATE II.
Január 19.

Szervező Intézmény: BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar
A konferencia időpontja: 2023. január 19., 9:00 óra
Szervezés módja/helye: hibrid

Az előadások többsége a kar székházában (Kolozsvár, Horea út, 7.sz. III. emelet 313. terem) hangzik el, de néhány előadó és résztvevő online felületen kapcsolódhat be: 

https://zoom.us/j/99485959650
Meeting ID: 994 8595 9650

Támogatónk a Bethlen Gábor Alap és a Magyar Kormány, Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság.
Köszönjük!

2023. január 19. II. THEOLOGIA PRO SCIENTIA ET SOCIETATE

– nemzetközi konferencia programja –
BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar

9.00-9.20 Áhítat- Nt. Gáll Sándor tanácsos

Köszöntés: Lukács Olga, dékán

9.20-9.40 Váradi Ferenc (Nagykőrös): Keresztyén többlet a pedagógusképzésben – mérhetőség
és mérés
9.40-10 Váradi Kusztos Györgyi (Nagykőrös): „Találja ki, mihez van leginkább kedve, és
csinálja azt.” A Pedagógiai Kar Mentálhigiéné kurzusának oktatói-hallgatói tapasztalatairól
10.00-10.20 Lehoczky Mária Magdolna (Nagykőrös): Nevelés- és oktatásügyünk bajnoka
Szigeti Warga János emlékezete Kiss Áron írásaiban
10.20-10.40 Barnóczki Anita (Sárospatak): Lelkigondozói gondolatok Káin utódairól
10.40-11.00 Szénási Lilla (Komárom): Gamifikáció a hitoktatásban
11.00-11.20 Fehér Ágota (Nagykőrös): Az Ifjúsági Gyülekezet közösségének értékei és
szerepük a tanulmányi eredményesség támogatásában a Debreceni Református Kollégium
Gimnáziumának történetében
11.20-11.40 szünet
11.40-12.00 Kocsev Miklós (Budapest): A diakónia bibliai-teológia alapjai és annak mai
gyakorlata
12.00-12.20 Csík György (Komárom): A Krisztus alapú szeretetszolgálat megközelítése
12.20-12.40 Nagy Károly Zsolt (Sárospatak): Firkák – újraolvasva. A református templom
térhasználatának egy sajátos aspektusa
12.40-13.00 Püsök Sarolta (Kolozsvár): Démonok, boszorkányok… az ellenségkép kedvelt
építőelemei, és a mögötte felsejlő valós tények
13.00-13.20 Görözdi Zsolt (Komárom): A jelenések könyve sajátságos homiletikai
megközelítései

13.30-15.00 ebédszünet

15-15.20 Lészai Lehel (Kolozsvár): Kultúrák és lelkiségek törésvonalán
15.20.-15.40 Somogyi Alfréd (Komárom): A hontalanság éveinek (1945-48) hatása a felvidéki
református egyház életére

15.40-16.00 Lévai Attila (Komárom): A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház tudományos
intézményei és történései az elmúlt fél évszázadban.
16.20-16 40 szünet
16.40-17.00 Kendeffy Gábor (Budapest): Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát.
(Lk 9,23) Szent Ágoston és a visszaható névmás
17.00-17-20 Hover Zsolt Sándor (Budapest): A 19. századi kolera járvány nyomai az egyházi
és világi sajtóban.
17.20-17.40 Misák Marianna (Sárospatak): Őri Fülep Gábor életműve
17.40-18.00 Szatmári Emília (Sárospatak): Egy epizód a Sárospataki Református Kollégium 20.
századi történetéből
18.00-18.20 Lányi Gábor (Budapest): Ego dokumentumok megbizhatatlansága az 50-es évek
református egyházvezetőinek motvivációs kutatásában
18.20-18.40 Lukács Olga (Kolozsvár): Antonio Possivino erdélyi missziója

A konferencia zárása