MENÜ

Dr. habil. Banciu Katalin
– egyetemi professzor

Elérhetőség: banciu.katalin@rt.ubbcluj.ro

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: dr. habil. egyetemi professzor

Oktatott tárgyak: Modern zenei elméletek

Tanulmányok:

Oktatói tevékenység:

Válogatott publikációk:

Kiadott kötetek

 1. Arhetipuri estetice ale relaţiei ethos-affectus în Istoria muzicii, Editura MediaMusica, Cluj‑Napoca, 2006 (ISBN / EAN 973-8431-41-7 / 978-973-8431-41-6), nr. de pag.: 242;
 2. Itinerarii muzicologice: Mozart, Puccini, Toduţă, Terényi, Editura MediaMusica, Cluj‑Napoca, 2009 (ISBN 978-973-1910-19-2), nr. de pag.: 100;
 3. Istoria muzicii, Modul de studiu pentru Studii Universitare prin Învăţământ la Distanţă, Ed. MediaMusica, Cluj‑Napoca, 2009 (ISBN 978-973-1910-62-8), nr. de pag.: 264.
 4. Musical Literature of the 20th Course Support, Year I, Master Lever, ISBN 978-606-645-070-6 (2017);
 5. Music Rethoric. Support material. Co-autor, Gabriel Banciu, ISBN 978-606-645-069-0 (2017).

Tanulmányok:

 1. De 4×4 anotimpuri, Revista „Muzica”, serie nouă, anul XVII, nr. 2 (66) aprilie-iunie 2006, ISSN 0580-3713, Revistă editată de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, pp. 84-94;
 2. Creaţia corală de Sigismund Toduţă în primă audiţie clujeană, Lucrări de muzicologie, vol. XXIII, 2008, „Centenar Sigismund Toduţă”, ISSN 1222- 894X, pp. 41‑56;
 3. Antice Toduţiene, Revista „Muzica”, serie nouă, anul XIX, nr. 3 (75) iulie-septembrie 2008, ISSN 0580-3713, pp. 3-11;
 4. Ede Terényi: Tribute for Mozart, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Musica 2/2008, ISSN 1844-4369 CNCSISB+BDI;
 5. http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/cuprins.php?id_editie=391&serie=MUSICA&nr=2&an=2008, pp 129-141;
 6. Ede Terényi and The 4 Seasons, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Musica 2/2009, ISSN 1844-4369;
 7. http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/cuprins.php?id_editie=485&serie=MUSICA&nr=2&an=2009, pp. 201-213;
 8. De la „Viersuri de dor” la „Ciaccona”. Discurs arhetipal: Vasile Herman /From Viersuri de dor (Verses of Longing) to Chaconne. Archetipal DiscourseAccording to Vasile Herman, coautor Gabriel Banciu, Lucrări de muzicologie / Musicology Papers, vol. XXIII, 2009, pp. 80-92 / 87-99;
 9. Spiritul lui Shakespeare în opera mozartiană / The Spirit of Shakespeare in the Mozartian Opera, Lucrări de muzicologie / Musicology Papers, vol. XXIV, 2009, MediaMusica, ISSN 1222- 894X , pp.86-92 / 86-93;
 10. Mozart’s minuet în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Series Musica 1/2011, ISSN: 1844-4369CNCSIS B+ şi BDI http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/610.pdf
 11. Clarinetul în opera mozartiană / The Clarinet in the Mozartian Opera, Lucrări de muzicologie / Musicology Papers, vol. XXV, nr. 1, Cluj-Napoca 2010 MediaMusica, ISSN 1222- 894X, pp. 17-41 / 17-42;
 12. Echoes of Enescu: Cornel Ţăranu’s „Rimembranza” for orchestra (în colab. cu Gabriel Banciu), StudiaMusica, vol. 56/2011 (2), UBB Cluj-Napoca, ISSN: 1844-4369 http://www.studia.ubbcluj.ro/arhiva/abstract_en.php?editie=MUSICA&nr=2&an=2011&id_art=10082;
 13. Toduţă’s “Antiques”, StudiaMusica, vol. 56/2011 (2), UBB Cluj-Napoca, ISSN: 1844-4369 http://www.studia.ubbcluj.ro/download/pdf/676.pdf;
 14. Obsesia unei teme: „La ci darem la mano” de Mozart / The obsession With A Theme: „La ci darem la mano” by Mozart, Lucrări de muzicologie / Musicology Papers, vol. XXV, nr. 2, Cluj-Napoca 2010, ISSN 1222- 894X;
 15. Prin labirintul tehnoredactării / Through the Maze of Word Processing, Tehnologii Informatice şi de Comunicaţie în Domeniul Muzical, vol IV, nr. 1/2013, Editura MediaMusica a Academiei de Muzică “Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, amgd.ro/tic, print ISSN 2067-9408, on-line ISSN 2069-654X (pp. 59-72);
 16. Destine repertoriale: „Luceafărul de ziuă” de Tudor Jarda, un poem coregrafic cu cor şi narator / Repertorial Destinies: „The Morning Star” by Tudor Jarda, Choreographic Poem, Lucrări de muzicologie / Musicology Papers, vol. XXVIII, supliment, Cluj-Napoca 2013 MediaMusica, ISSN 1222- 894X , pp.7-21/pp. 7-23;
 17. Cornel Țăranu: Oreste & Oedipe, Lucrări de muzicologie / Musicology Papers, vol.XXX, Cluj-Napoca 2015 MediaMusica, ISSN 1222- 894X , pp. 7 /pp 21; http://musicologypapers.ro/articole/MP_ISSN_2068-8601_2015_vol_30_issue_2_pg_no_007-021.pdf;
 18. In the Shadow of Manfred: Byron, Schumann and Tchaikovsky, StudiaMusica, vol. 60/2015 (1), UBB Cluj-Napoca, ISSN: 1844-4369
 19. http://www.studia.ubbcluj.ro/arhiva/abstract_en.php?editie=MUSICA&nr=1&an=2015&id_art=13492;
 20. Mozart menüettjei [Menuetele lui Mozart], revista  Parlando, Zenepedagógiai folyóirat, 2016, nr. 3, Budapesta (Ungaria) http://www.parlando.hu/2016/2016-3/Banciu-Menuett-Hu.pdf;
 21. Liszt – Programatic Ideals: “Harmonies poétiques et réligieuses”, StudiaMusica, vol. 60/2016 (1), UBB Cluj-Napoca, ISSN: 1844-4369 http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/cuprins_en.php?id_editie=1026&serie=MUSICA&nr=1&an=2016
 22. Archetypal Ethos: Triptic (Triptych) By Adrian Pop, StudiaMusica, vol. 60/2016 (2), UBB Cluj-Napoca, ISSN: 1844-4369 http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/abstract_en.php?editie=MUSICA&nr=2&an=2016&id_art=14784
 23. Mozart, La ci darem la mano”, – avagy egy téma rögeszméje Beethoven, Chopin és Liszt műveiben [Obsesia unei teme – „La ci darem la mano” de Mozart – la Beethoven, Chopin și Liszt], revista Parlando, Zenepedagógiai folyóirat, 2016, nr. 3, Budapesta (Ungaria)
 24.  http://www.parlando.hu/2017/2017-1/Banciu-Mozart_hun.pdf

Cronici muzicale:

– „Intermezzo”:

 1. „Opera Viva” în Cosi fan tutte, revista „Intermezzo”, septembrie 2008, anul I, nr.1, Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, ISSN: 1844-331, pp.69-70;
 2. Aniversare Giacomo Puccini, revista „Intermezzo”, decembrie 2008, anul I, nr.2, Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, decembrie 2008, ISSN: 1844-3311, p.19;
 3. Concertele orchestre „Liutaria”, revista „Intermezzo”, martie 2009, anul I, nr.3, Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, ISSN: 1844-3311, pp.62-64;
 4. Festivalul Studenţesc „Opera Viva”ediţia I, revista Actualitatea Muzicală, Serie nouă, septembrie 2009 (XCIX), Revista lunară a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Bucureşti, ISSN: 1220-742x, p.18;
 5. Festivalul Studenţesc „Opera Viva”ediţia I „Intermezzo”, iunie 2009, anul I, nr. 4, Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, ISSN: 1844-3311, pp.5-6;
 6. Concert de concerte, Academia „Gh.Dima” – Filarmonica „Transilvania”, 9 iunie 2009, revista „Intermezzo”, septembrie 2009, anul II, nr.1 (5), Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, ISSN: 1844-3311, pp.25-27;
 7. Cvintetul de suflători la Festivalul Salon de Provence din 27 iulie – 6 august, 2009 revista „Intermezzo”, septembrie 2009, anul II, nr.1 (5), Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, ISSN: 1844-3311, pp.44-45;
 8. Aniversarea compozitorului Cornel Ţăranu, revista „Intermezzo”, septembrie 2009, anul II, nr.1 (5), Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, ISSN: 1844-3311, pp.5‑6;
 9. Traducere: Balada Soarelui îndrăgostit. Premieră absolută Kurtág la Cluj-Napoca. Articolul a fost publicat la Budapesta, în Revista Muzsika în iulie, 2009 (anul 52, nr. 7). Traducerea publicată, cu aprobarea autorului, în revista „Intermezzo”, septembrie 2009, anul II, nr.1 (5), Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, ISSN: 1844-3311, pp.40-43;
 10. Festivalul Mozart 2009, Ediţia a XIX-a. Interviu cu Adriana Bera. Interviu cu violonistul Sherban Lupu, revista „Intermezzo”, decembrie 2009 anul II, nr.2 (6), Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, ISSN: 1844-3311 pp.17-21;
 11. Concursul de interpretare muzicală „Ferdinand Weiss”Ediţia a III-a, Secţiunea Lied 18-20 noiembrie 2009, revista „Intermezzo”, decembrie 2009 anul II, nr.2 (6), revista Academiei de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, ISSN: 1844-3311 p.39;
 12. Memento Gheorghe Mogoşan, revista „Intermezzo”, decembrie 2009 anul II, nr.2 (6), revista Academiei de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, ISSN: 1844-3311, pp.11-12;

Studenţii de astăzi – maeştrii de mâine (orchestra Adelfotis), Societatea Română de Radiodifuziune, Academia de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca, 19 mai 2006.