MENÜ
HUEN

Pasztorálpszichológia eset- és témamegbeszélő műhely
2018. július 3-5.

Vezetők: Dr. Bakk-Miklósi Kinga – Dr. Hézser Gábor

Köszönjük a tartalmas együttlétet!

Pasztorálpszichológia

Évek óta igénylik a mesterképzésen résztvevők, hogy minél több lehetőséget kapjanak munkájuk egyes kihívásainak gyakorlatorientált reflexiójára, alternatív eljárások kipróbálására és megismerésére konkrét esettapasztalataik alapján.
Ennek az igénynek kívánt ez a műhely eleget tenni.

A rendszerszemlélet és a pszichodráma egyházi munkaköri szakmaspecifikus formáját alkalmazták, a mesteri képzés során már megismert gyakorlati és elméleti elemekkel vegyítve.

Köszönet a képzőknek és a résztvevőknek!