MENÜ
HUEN

BONYA (Bolyai Nyári Akadémia) – szakmai továbbképző
2018. július 23-27.

„Kreativitás a vallástanításban, különös tekintettel a konfirmációi korosztályra”

a BONYA (Bolyai Nyári Akadémia) és az OLTT (Országos Lelkészértekezlet Továbbképző Programja) összehangolt képzési hete

Nyár végén jóleső érzés felidézni a vakáció eseményeit.  Ha július, akkor a Református Tanárképző Kar 2003-tól minden évben szakmai továbbképzőt szervez a vallástanítás ügyét felvállaló lelkes szolgálattevőknek. A vallástanárok számára a BONYA (Bolyai Nyári Akadémia), a lelkipásztoroknak az OLTT (Országos Lelkészértekezlet Továbbképző Programja) összehangolt képzési hetet kínált a kolozsvári Bethlen Kata Diakóniai Központban 2018. július 23-27. közötti időszakban.

Az idei tematika: Kreativitás a vallástanításban, különös tekintettel a konfirmációi korosztályra.  Karunk tanárai és meghívottai először a megnevezett korosztály, az ún. Z-generációhoz tartozó gyermekek sajátos jellemvonásait, csoportjellemzőit ismertették. A hittartalmak és az egyháztörténet oktatásának kérdésköre mellé jól illeszkedett a zene, az irodalom, mint tananyag vagy szemléltető eszköz, de az identitásformálás és a szövegelemzés kérdésköre sem maradt ki.

A továbbképző egyik erőssége, hogy a református vallástanítás fő munkatársai a vallástanárok és lelkipásztorok együtt vettek részt a tanfolyamon, így a közös célok megbeszélésének, ötletcserének is fóruma lehetett a kolozsvári találkozó. A szervezők számára is fontos hozadéka a továbbképzőnek, hogy megismerhetik a tanítási, nevelési munka gyakorlati kihívásait, azokat az égető kérdéseket, amelyekkel az iskolai és gyülekezeti vallástanítás szembesít, mert mindezek ismeretében az egyetemi hallgatóknak szánt tananyag frissítése, újragondolása is hatékonyabb lehet.

Reménység szerint 2019 nyarán a karunk által kínált szakmai továbbképző  július 3. hetében zajlik majd Parajdon.