MENÜ

Dr. habil. Lukács Olga
– dékán
– egyetemi professzor

Elérhetőség: lukacso@yahoo.de

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: dr., Dr. habil. egyetemi professzor, dékán

Oktatott tárgyak: ókori és középkori egyetemes egyháztörténet, középkori és újkori egyetemes egyháztörténet, iskolatörténet, művészettörténet, ökumené történet, Erdély egyháztörténete a 18. században

Tanulmányok:

Oktatói tevékenység:

Publikációk:

Monográfiák:

 1. Lukács, Olga. Bevezetés az erdélyi református iskolatörténetbe. Bolyai Társaság, Egyetemi Műhely Kiadó, 2008.
 2. Lukács, Olga. Az Erdélyi Református Egyház és a teológiai oktatás története a 19. század második felében. Presa Universitară Clujeană, 2007.
 3. Lukács, Olga. Biserica Reformată din Ardeal în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Editura Limes, 2006.
 4. Lukács, Olga. A felvilágosodás és a liberalizmus hatása az erdélyi egyházak kapcsolatára. Presa Universitară Clujeană, 2016. http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/1954.pdf

Szerkesztett kötetek:

 1. Olga, Lukács, et al., editors. Reconciliation between Peoples, Cultures and Religions Reconciliation in Bosnia-Herzegovina Compared to the European-Wide Experiences. Schiller, 2012.
 2. Olga, Lukács, et al., editors. Die Geschichte der Christichen Kirchen Aufarbeiten, Evangelische Verlagsanstalt. Evangelische Verlagsanstalt, 2011.
 3. Olga, Lukács, et al., editors. Culturi şi religii în Bucovina istorică: retrospectivă şi perspective ale dezvoltării. Presa Universitară Clujeană, 2011.
 4. Olga, Lukács, et al., editors. A püspöki intézmények kialakulása és fejlődése Erdélyben 1740-ig. I. Presa Universitară Clujeană, 2010.
 5. Olga, Lukács, et al., editors. Evoluţia instituţiilor episcopale în bisericile din Transilvania. Partea I. De la începuturi până la 1740. Presa Universitară Clujeană, 2010.
 6. Olga, Lukács, et al., editors. Telling Stories of Hope: Reconciliation in South East Europe Compared to World-Wide Experiences. Evangelische Verlagsanstalt, 2010.
 7. Olga, Lukács, et al., editors. Kurze Geschichte Der Kirchen Und Religionsgemeinschaften in Siebenbürgen. Evangelische Verlagsanstalt, 2010.
 8. Olga, Lukács, editor. A református oktatás a Kárpát-medencében 1690-1918 között. Bolyai Társaság, Egyetemi Műhely Kiadó, 2009.
 9. Olga, Lukács, et al., editors. Az erdélyi egyházak és vallási közösségek rövid története. Presa Universitară Clujeană, 2008.
 10. Olga, Lukács, et al., editors. Scurtă istorie a bisericilor şi comunităţilor religioase din Transilvania. Presa Universitară Clujeană, 2008.
 11.  Olga, Lukács, et al., editors. Healing of Memories – Punte între biserici, culturi şi religii. Un proiect de reîmpăcare a bisericilor. Accent, 2007.

ISI publikációk:

 1. Olga Lukács. „The Irenical Impact of David Pareus’ Work on the Hungarian Protestant Churches.” Transylvanian Review, 2017/3, pp. 38–53.
 2. Olga Lukács. „Kirchenpolitik der habsburgischen Monarchie im ersten Jahrzehnt der Besatzung.” Zeitschrift für Kirchengeschichte, 115, 2004, pp. 164 – 180.
 3. Olga Lukács. „Early Protestant Missionarism in Romania in the Decades Following the Revolution of 1848-1849.” Transylvanian Review, 2006/2, pp. 111–122.
 4. Olga Lukács. „The Issue of Women’s Education in the Transylvanian Reformed Institutions in the 17th and 18thTransylvanian Review, XIX, Supplement No. 2, 2010, pp. 65−80.

Erih+

 1. Olga Lukács. „Die Reformierte Kirche der Ungarn in Siebenbürgen unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg.” Ökumenische Rundschau, Jul.–Sept. 2014, pp. 345–349.
 2. Olga Lukács. „Hogyan lehetetlenítsünk el anyagilag egy kollégiumot? A Nagyenyedi Kollégium csődjének okai az 1870-es években.” Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, 2017/1, pp. 56–69.

Küföldi folyóiratokban megjelent tanulmányok:

 1. Olga Lukács. „Adalékok az erdélyi románok reformációjához.” Teológiai Fórum, 2016/2, pp. 98–113.
 2. Olga Lukács. „Reformiert-Sein in heutigen Siebenbürgen.” Religion und Gesellschaft in Ost und West. Verein G2W- Ökumenisches Forum für Glauben, Religion und Gesellschaft in Ost und West. 2016/12.
 3. Olga Lukács. „Überblick zur Gegenwart der reformierten Kirche in Rumänien.” Evangelische Diaspora Südosteuropa, Jahrbuch des Gustaw/Adolf/Werks, fgb Freiburger graphische betriebe GmbH, Leipzig, 2013, pp. 92–102.
 4. Olga Lukács. „Die Zeit der Veränderungen: Die Rumänische Reformierte Kirche in der Zeit von 1945 bis 2010. Jahrbuch des Gustav-Adolf Werks, 79. 2010, pp. 100–111.
 5. Olga Lukács. „Die Geschichte der Reformierten (ungarischen) Kirche in Siebenbürgen im Überblick.” Dokumentation-Evangelischer Pressedienst, Nr. 40., 2005, pp. 43–51.
 6. Olga Lukács. „Az 1849-es oktatási »Entwurf« és az Erdélyi Református Egyház.” Történelmi Tanulmányok XII. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa, 2004, pp. 87–100.
 7. Olga Lukács. „Die Religionspolitik in Siebenbürgen im ersten Jahrzehnt der habsburgischen Verwaltung, oder die Umstände der Entstehung der rumänischen griechisch katolischen Kirchen)” Studia Caroliensia, 2004/3-4, pp. 271–286.
 8. Olga Lukács. „Apologia et Protestatio.” Hadtörténelmi Közlemények, 4, 2004, pp. 1259–1272.
 9. Olga Lukács. „Habsburg valláspolitika Erdélyben a XVII-XVIII. század fordulóján.” Hadtörténelmi Közlemények, 3-4, 2003, pp. 803–823.
 10. Olga Lukács. „A hónap igéje – február.” Protestáns Híradó (Protestanten Blatt), 1-2, 2000, pp. 12-13.

Külföldi kötetekben megjelent tanulmányok, előadások:

 1. Lukács, Olga. „Az Erdélyi Református Egyház 19. századi újraszervezése a kálvini egyházszervezet tükrében.” Kálvini vonások a magyarok lelki arcán, Hatvani István Teológiai Kutatóintézet, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen–Nagyvárad, 2015, pp. 254–273.
 2. Lukács, Olga. „Die Reformierte Kirche der Ungarn in Siebenbürgen unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg.” Ökumenische Rundschau, Juli-September 2014/3, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, pp. 345–349.
 3. Lukács, Olga. „Power and Consciousness in Confessional Controversies: Calvinist-Catholic Relations in Transylvania.” Transylvania in the Eighteenth Century, Aspect of Regional Identity, MEGA Publishing House, Cluj-Napoca, 2013, pp. 124–139.
 4. Lukács, Olga. „Frauen in der ungarischen reformierten Kirche.” Zugaenge/40, Jahrbuch des Evanghelischen Freundeskreises Siebenbürgen. Offset Friedrich GmbH , Ubstadt-Weiher, 2012, pp. 34–46.
 5. Lukács, Olga. „Brief History of the Hungarian Reformed Church in the Territories South of the Carpathians.” Telling Stories of Hope – Reconciliation in South East Europe Compared to World-wide Experiences, Evangelische Verlagsanstalt GmbH, Leipzig, 2010, pp. 317–335.
 6. Lukács, Olga. „Kurze Geschichte der Reformierten Kirche in Siebenbürgen.” Kurze Geschichte der Kirchen und Religionsgemeinschaften in Siebenbürgen, Evangelische Verlagsanstalt GmbH, Leipzig, 2010, pp. 117–147.
 7. Lukács, Olga. „Die Ungarn in Siebenbürgen, Identität in Zeiten des Umbruchs.” Interkulturelle Seelsorge und Beratung, Düsseldorf, 2009, pp. 38–41.
 8. Lukács, Olga. „Das Versöhnungsprojekt »Healing of Memories«.” Rumänien und die Beziehungen zwischen der Konfessionen aus Siebenbürgen in den 16-17. Jahrhunderten, Ökumene der Zukunft. Hermeneutische Perspektiven und die Suche nach Identität, Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am Main, 2008, pp. 200–218.
 9. Lukács, Olga. „Healing of Memories in Romania. A Protestant Approach to Church.” Healing of Memories in Europe. A Study of Reconciliation between Churches, Cultures and Religion. Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 2007, pp. 56–61.
 10. Lukács, Olga. „Die Geschichte der Kirchen in Siebenbürgen von der Reformation bis zum Beginn der Habsburgischen Herrschaft (1526-1690).” Die Geschichte der Christlichen Kirchen Aufarbeiten, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 2007, pp. 56–61.
 11. Lukács, Olga. „Magic Features in Johann Heinrich Alsted’s Apocalyptics.” The Role of Magic in the Past, 2005, pp. 73–85.
 12. Lukács, Olga. „II. Rákóczi Ferenc vallásossága a »Vallomások« tükrében.” A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa, II. Sárospatak, 2003, pp. 253–273.

Belföldi szakfolyóiratokban megjelent tanulmányok:

 1. Olga Lukács. „ Rákóczi Ferenc fejedelem egységtörekvési arculata és egyházpolitikájának újszerűsége.” Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, 2016/1, pp. 58–67.
 2. Olga Lukács. „A »reunió« vitája a Reformáció 300-ik évfordulójának küszöbén.” Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, 2016/2, pp. 46–58.
 3. Olga Lukács. „Egységtörekvések a magyar lutheránus és kálvinista egyházban az 1840-es években.” Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, 2015/2, pp. 104–122.
 4. Olga Lukács. „A teológiai liberalizmus és hatása az erdélyi XIX. századi református gondolkodásra.” Partiumi Egyetemi Szemle, 2012, pp. 5–36.
 5. Olga Lukács. „A magyar református egyházkerületek országos képviseletének kialakulása és szerepe az Osztrák-Magyar Monarchiában.” Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, 2009/2, pp. 123–142.
 6. Olga Lukács. „A 16-17. századi változások az erdélyi református iskolakultúrában.” Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, 2009, pp. 105–115.
 7. Olga Lukács. „Az egyetem és a református teológia kapcsolata a 17-19. században.” Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, 2008/2 pp. 108–125.
 8. Olga Lukács. „A vegyes házasságok jogi feltételei a XVII-XIX. században.” Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, 2007/1 pp. 108–125.
 9. Olga Lukács. „Egyházátszervezési kísérletek a Bach-korszakban.” Református Szemle, 2006/4, pp. 431–442.
 10. Olga Lukács. „Módszer a társas kapcsolatok fejlesztésére.” Magiszter, 2004/4, pp. 26–33.
 11. Olga Lukács. „Küzdelem a református autonómiáért a 19. sz. első felében.” Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, 2003/5-6, pp. 160–169.
 12. Olga Lukács. „Johann Heinrich Alstedius »Diatribe de mille annis apocalyptcis« c. művének angliai hatása.” Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, 2002/2, pp. 117–123.
 13. Olga Lukács. „Zinzendorf munkássága a herrnhuti testvér-gyülekezet vallásos nevelésében.” Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, 2001/2, pp. 100–107.
 14. Olga Lukács. „Bucer Márton halálának 450. évfordulójára.” Református Szemle, 2001/ pp. 158–165.
 15. Olga Lukács. „A Széchenyi-Wesselényi barátság.” Erdélyi Református Naptár, 2001, pp. 139–144.
 16. Olga Lukács. „Makkai Sándor (1890-1951).” Erdélyi Református Naptár, 2001, pp. 168–171.
 17. Olga Lukács. „Aki átélte a váltság titkát.” Református Szemle, 1999/6, pp. 452–454.
 18. Olga Lukács. „Két különös évforduló.” Református Szemle, 1999/1 pp. 49–51.
 19. Olga Lukács. „A janzenista II. Rákóczi Ferenc II.” Református Szemle, 1996/4, pp. 294-303.
 20. Olga Lukács. „A janzenista II. Rákóczi Ferenc I.” Református Szemle, 1995/6, pp. 452–459.
 21. Olga Lukács. „A janzenizmus református szemmel.” Református Szemle, 1994/5, pp. 359–365.

Belföldi konferenciakötetben megjelent tanulmányok:

 1. Lukács, Olga. „Az erdélyi románok reformációja napjaink történetírásában.” Non videri sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére. Kolozsári Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, 2017, 183–193.
 2. Lukács, Olga. „Ecumenismul din Transilvania prin prisma statisticii.” Paradisul regăsit. Studii ecumenice. Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2017, pp. 75–108.
 3. Lukács, Olga. „Nihil novi sub sole. Adatok a Kolozsvári Református Theológiai Fakultás és a Ferenc József Tudományegyetem kapcsolatáról.” 140 éves a kolozsvári magyar nyelvű oktatás, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014.
 4. Lukács, Olga. „A kálvinizmus és az erdélyi magyar iskolák fejlődése.” Jean Calvin 500. Partium Kiadó, Oradea, 2014, pp. 157–169.
 5. Lukács, Olga. „Rákóczi sorsdöntő találkozása a kamalduliakkal.” Rákóczi szabadságharc, Europrint, Oradea, 2012, pp. 49–59.
 6. Lukács, Olga. „Healing of Memories (HOM) between Christian Churches in Romania.” Reconciliation between Peoples, Cultures and Religions. Reconciliation in Bosnia-Herzegovina Compared to European-Wide Experiences, Schilling Verlag, Bonn/Sibiu 2012, pp. 80–89.
 7. Lukács, Olga. „Scurtă prezentare a »căutării de patrie« a minorităţii maghiare din Bucovina.” Culturi şi religii în Bucovina istorică. Retrospectivă şi perspective ale dezvoltării. Cultures and Religions in the historical Bucovina. Retrospection and perspectives of development, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011, pp. 143–152.
 8. Lukács, Olga. „Vallás és nevelés egysége II. Rákóczi Ferenc életében és művelődéspolitikájában.” Istennel a hazáért és a szabadságért, Europaprint, Oradea, 2011, pp. 221–234.
 9. Lukács, Olga. „Healing of Memories (HoM) between Churches, Cultures and Religions in Romania.” Telling Stories of Hope – Reconciliation in South East Europe Compared to World-wide Experiences, Evangelische Verlagsanstalt GmbH, Leipzig, 2010, pp. 172–181.
 10. Lukács, Olga. ’Prolegomenon.” Telling Stories of Hope – Reconciliation in South East Europe Compared to World-wide Experiences, Evangelische Verlagsanstalt GmbH, Leipzig 2010, pp. 33–36.
 11. Lukács, Olga. „Adatok az erdélyi református püspökség 16-17. századi történetéhez.” A püspöki intézmények kialakulása és fejlődése Erdélyben 1740-ig. I rész, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, pp. 97–117.
 12. Lukács, Olga. „Date privind istoria episcopiei reformate din Transilvania în secolele XVI–XVII.” Evoluţia instituţiilor episcopale în Bisericile din Transilvania. De la începuturi până la 1740. Partea I, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010, pp. 99–119.
 13. Lukács, Olga. „Az erdélyi református gimnáziumok átalakításának folyamata az 1849-es „Entwurf“ alapján.” A református oktatás a Kárpát-medencében 1690–1918 között, Bolyai Társaság, Egyetemi Műhely Kiadó, Cluj-Napoca, 2009, pp. 150–182.
 14. Lukács, Olga.”Problema identităţii confesionale în cazul căsătoriilor mixte reformate în secolele XVII-XIX, Identităţi confesionale în Europa Central-Orientală sec. XVII-XXI. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, pp. 345–356.
 15. Lukács, Olga. „Az erdélyi református egyház rövid története.” Az erdélyi egyházak és vallási közösségek rövid története, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, pp. 135–156.
 16. Lukács, Olga. „Scurtă istorie a Bisericii Reformate din Ardeal.” Scurtă istorie a bisericilor şi comunităţilor religioase din Transilvania, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, pp. 103–130.
 17. Lukács, Olga. „Biserică şi stat la maghiari (1711–1847).” Istoria Transilvaniei, vol. III. (de la 1711 până la 1918), Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, pp. 104–109.
 18. Lukács, Olga. „Transilvania în cadrul Monarhiei Habsburgice.” Istoria Transilvaniei, vol. III. (de la 1711 până la 1918), Centrul De Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, pp. 546–550.
 19. Lukács, Olga. „Bisericile în perioada Reformei şi în timpul Principatului autonom al Transilvaniei (1526–1690).” Healing of Memories. Punte între biserici, culturi şi religii, Accent, Cluj-Napoca, 2007, pp. 43–47.
 20. Lukács, Olga. „Relationship between Transylvanian Catholic and Protestant Churches in the 16th and 17th Centuries.” Healing of Memories, Bridge between Churches, Cultures and Religions, S.C. Studium Servicii Srl, Cluj-Napoca, 2006, pp. 151–159.
 21. Lukács, Olga. „The Relationship between Protestant Denominations in the 16-17 Centuries.” Healing of Memories, Bridge between Churches, Cultures and Religions, S.C. Studium Servicii Srl, Cluj-Napoca, 2006, pp. 67–77.
 22. Lukács, Olga. „Bocskai Apologiájának néhány elméleti kérdése.” Emlékkönyv Tökés István kilencvenedik születésnapján, Misztótfalusi Kis Miklós, Cluj-Napoca, 2006, pp. 598–611.
 23. Lukács, Olga. „II. Rákóczi Ferenc és a grosboisi kamalduliak. Évfordulós tanácskozások, Satu Mare, 2005, pp. 347–353.
 24. Lukács, Olga. „Premisele juridice ale căsătoriilor mixte în Biserica Reformată din Ardeal în secolele XVII-XIX.” Căsătoriile mixte în Transilvania (sec. XVII-XX), Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2005, pp. 67–86.
 25. Lukács, Olga. „Az Erdélyi Református Egyház az átszervezés folyamatában 1860-1870 között.” Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára, Misztótfalusi Kis Miklós, Cluj-Napoca, 2004, pp. 103–118.
 26. Lukács, Olga. „Csoportmunka – a minőségi oktatás egyik pillére.” Minőségi igények és módszertani követelmények a felsőoktatásban, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2004, pp. 99–106.
 27. Lukács, Olga. „Pozitív keresztyén énkép.” Szilágysági Református Naptár, Zalău, 2004, pp. 76–82.
 28. Lukács, Olga. „II. Rákóczi Ferenc vallásossága és valláspolitikája száműzetése előtt.” Tanulmányok Erdély újkori történelméből, Presa Universitara, Cluj-Napoca, 2002, pp. 318–323.
 29. Lukács, Olga. „Jeremiás üzenete.” Igehirdető/4, Cluj-Napoca, 2002, pp. 183–187.
 30. Lukács, Olga. „Az áldás elfogadására készülve.” Igehirdető/6, Misztótfalusi Kis Miklós, Cluj-Napoca, 2002, pp. 262–268.
 31. Lukács, Olga. „Az Út.” Ifjúsági évkönyv, Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet, Cluj-Napoca, 1995, pp. 64–68.
 32. Lukács, Olga. „Az ifjú Erdély.” Ifjúsági évkönyv, Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet, Cluj-Napoca, 1995, pp. 60–64.

Recenziók, tudományt népszerűsítő írások:

 1. Lukács, Olga. „Dr. Fazakas Sándor egyetemi professzor laudációja a díszdoktori cím átadása alkalmából.” Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, 2017/2. pp. 7-11
 2. Lukács, Olga. „Lányi Gábor János, A kálvinizmus nyitánya. Berni zwingliánusok és francia-svájci kálvinisták vitája az egyházfegyelem gyakorlásáról.” Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, 2017/2, pp. 230-232.
 3. Lukács, Olga. Dr. Mészáros Ádám: Párkapcsolati konfliktuskezelési kézikönyv. Útmutató a békés, szerelmes mindennapokhoz, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Reformata Transylvanica, 2017/2, pp. 233-235.
 4. Lukács, Olga. „Püsök Sarolta: Útközben. Egyetem Műhely Kiadó, Bolyai Társaság- Kolozsvár, 2016.”. (363 old.) In: Igazság és Élet. Debrecen, 2017/3, 821-824.
 5. Lukács, Olga. „Szemelvények Sepsiszentgyörgy és környékének történetéből.” Református Család, 2012/3pp. 16–17.
 6. Lukács, Olga. „Szemelvények a kalotaszegi művelődéstörténet kincséből.” Református Család, 2012/2 pp. 14–15.
 7. Lukács, Olga. „Szemelvények Kolozsvár történelméből.” Református Család, 2012/2, pp. 14–15.
 8. Lukács, Olga. „Johann Schneider: Der Hermannstädter Metropolit Andrei von Saguna.” Református Szemle, 2007/2, pp. 431–433.
 9. Lukács, Olga. „Viskolcz Noémi: Johann Heinrich Bisterfeld (1605-1655). Bibliográfia.” Református Szemle, 2005/2, pp. 235–237.
 10. Lukács, Olga. „Az Úr vesz magához… 440 éve hunyt el Genf reformátora.” Üzenet, 2004/21.
 11. Lukács, Olga. „Johannes Wallmann: Der Pietismus.” Református Szemle, 2004/6, pp. 608–610.
 12. Lukács, Olga. „II. Rákóczi Ferenc vallás- és iskolapolitikája, I-II.” Üzenet, 2003/13, 2003/14.
 13. Lukács, Olga. „Johann Heinrich Alstedius, a nevelő.” Üzenet, 2003/22.
 14. Lukács, Olga. „Jaap Schieban: Útban az ünnep felé.” Református Szemle, 2003/3, pp. 325–326.
 15. Lukács, Olga. „Jaap Schieban: Kezdetben.” Református Szemle, 2003/3 pp. 324–326.
 16. Lukács, Olga. „Békési Sándor: Sztephanosz Khrisztianos.” Református Szemle, 2002/6, pp. 546–564.
 17. Lukács, Olga. „Lórántffy Zsuzsánna.” Üzenet, 2000/24.
 18. 18. Lukács, Olga. „Emlékezés Árva Bethlen Katára (1700–1759).” Üzenet, 2000/22.