MENÜ

Dr. Nagy Alpár
– egyetemi adjunktus

Elérhetőség: hnalpar@rt.ubbcluj.ro

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: dr., egyetemi adjunktus

Oktatott tárgyak: szövegszerkesztés, pasztoráció-diakónia, szakmai gyakorlat, iskolai lelkigondozás, kultúra és életvezetés, latin nyelv és szemantika, egyháztörténet és vallástanítás, 20. századi református egyháztörténet.

Tanulmányok:

Oktatói tevékenység:

Kutatási területek, témák:

Válogatott publikációk:

Cikkek

Tanulmánykötetekben megjelent írások

Megjelent kötetek

Más tudományos jellegű szellemi termék